Familie, vrienden en belangrijke anderen

Veranderen doe je niet alleen. Daar heb je je dierbaren bij nodig en dat is wederzijds. 

Netwerktraining

Als je in behandeling bent bij het NB-DGT, hoort netwerktraining bij de behandeling. Deelnemers kunnen, afhankelijk van de grootte van de ruimte, één of meerdere belangrijke anderen meenemen. In de netwerktraining wordt het behandelprogramma verder toegelicht, en train je met elkaar ook de vaardigheden uit de DGT-vaardigheidstraining. 
De deelnemer bepaalt in goed overleg met de individueel therapeut wie zij uit gaat nodigen voor dit programma-onderdeel. 

Familieraad

Goede relaties zijn belangrijk voor mensen om zich goed te kunnen voelen.  Het Nederlands Behandelcentrum Dialectische Gedragstherapie streeft er naar voor het eind van 2022 een eerste familieraad opgericht te hebben, om zo belangrijke anderen ook om advies te kunnen vragen en ongevraagd advies te kunnen krijgen familieleden en belangrijke anderen van de mensen bij ons in behandeling zijn (geweest). 

Naar de inhoud springen