Aanmelden en behandelroute

Voordat het behandeltraject binnen NB DGT kan beginnen is er een eerste contact tussen de client en NB DGT. Je belt of spreekt de voicemail in. De behandelaar/screener van NB DGT neemt binnen 24 uur telefonisch contact met je op (binnen werkdagen). In een kort telefonisch gesprek gaat de screener met je na of het aanbod van NB DGT bij jouw problematiek past.

Indien dit het geval is zal de screener je vertellen wanneer het eerste aanmeldmoment is.

Let op: als je je mag aanmelden is dit geen garantie dat er direct een behandelplek voor je is omdat er veel vraag is naar DGT en het aantal plekken beperkt. Soms moet je meerdere belmomenten gebruiken om in het programma te komen.  

Daarna bestaat de verdere procedure uit vijf aaneengesloten fases:

Aanmelding (ca 2 weken)

Pretreatment (ca 4 weken)

Behandeling (ca 12 maanden)

Nazorg ( ca 6 maanden)

Afsluiting (2 maanden)

Aanmelding

Je belt op een vooraf afgesproken tijdstip het lokale behandelteam (zie website voor het telefoonnummer). Bij geen gehoor spreek je de voicemail in! 

De screener vertelt je of er een behandelplek vrij is voor jou. Wanneer er geen plek meer is zal de screener je vertellen wanneer de eerstvolgende mogelijkheid is om opnieuw te bellen.

Wanneer er wel plek is stelt de screener je een aantal vragen over je problematiek, geeft informatie over het programma en beantwoordt jouw vragen

Als de uitkomst van jullie gesprek positief is, en je besluit om verder te gaan, worden er een aantal mails naar je gestuurd. Hiermee maak je zelf je elektronische patiëntendossier aan.

Daarnaast krijg je een aantal vragenlijsten toegestuurd per mail. Het is belangrijk om de ingevulde vragenlijsten, samen met een verwijsbrief van de huisarts  binnen 3 dagen retour te sturen. Zodra deze informatie ontvangen is door NB DGT krijg je van de screener het telefoonnummer van de Regiebehandelaar, waarmee je zelf contact opneemt. Deze stelt samen met jou in een gesprek vast of DGT voor jou het aangewezen behandelprogramma is.

Als je problemen ernstig genoeg zijn voor DGT en passen bij wat DGT kan bieden, en er zijn geen redenen zijn niet te starten, krijg je het telefoonnummer van een DGT-therapeut en neem je direct contact op. Dan  start de pretreatment.

Pretreatment

Met de DGT-therapeut onderzoek je of je je wilt en kunt verbinden aan het behandelprogramma. Samen breng je je problemen en vaardigheden in kaart. Je maakt kennis met het bijhouden van de dagboekkaart en oefent enkele vaardigheden. Als jullie besluiten samen dit programma aan te gaan en je netwerk is goed geïnformeerd, sluit je de pretreatment af met een jaarcontract voor behandeling.

Behandeling

Gedurende een jaar volg je DGT-vaardigheidstraining in een groep met twee trainers. Wekelijks heb je individuele therapie met de gelegenheid tot telefonische consultatie. Bij over DGT kun je meer lezen over het behandelprogramma.

Nazorg

De nazorg gedurende 6 maanden stel je samen met je individueel therapeut en regiebehandelaar vast aan het eind van de behandelfase. Hoe deze wordt ingericht is afhankelijk van je noden en doelen. Hierna wordt je dossier gesloten bij het NB-DGT en terugverwezen naar je oorspronkelijke verwijzer of huisarts.

Afsluiting

Na ruim anderhalf jaar sluit je behandeling af. Gedurende twee maanden is er geen contact met het behandelteam. Jij en het team kunnen zich losmaken van elkaar. Je kunt zien hoe effectief behandeling is geweest. Als je daarna iets nodig hebt, of gewoon van je wilt laten horen, kun je vanzelfsprekend gewoon contact opnemen.

Naar de inhoud springen